Akte van splitsing

De akte van splitsing is een notarieel document dat de basis is van de vereniging. Met de akte van splitsing wordt een onroerende zaak gesplitst in appartementsrechten. In de akte staat de omschrijving van de te splitsen onroerende zaak en worden de appartementsrechten die door de splitsing ontstaan omschreven. Aan de akte van splitsing wordt een tekening gehecht, waaruit de omvang van de privégedeelten blijkt.

 

In de akte wordt een reglement van splitsing opgenomen. Veelal wordt verwezen naar modelreglementen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, met aanvullingen en wijzigingen. Van de volgende modelreglementen kan sprake zijn:

 

  • Februari 1973, ook wel aangeduid als het witte boekje.
  • November 1983, ook wel aangeduid als het blauwe boekje.
  • Januari 1992, ook wel aangeduid als het gele boekje.
  • Mei 2006, ook wel aangeduid als het blauw / groene boekje.
  • Mei 2006, m.b.t. ondersplitsingen.


In het reglement van splitsing worden onder meer bepalingen opgenomen voor aandelen in de gemeenschap en in de gemeenschappelijke schulden en kosten, een definitie van gemeenschappelijke zaken en gedeelten, een definitie van gemeenschappelijke schulden en kosten, de wijze van vaststellen van begrotingen en exploitatierekeningen en het opleggen van periodieke financiële bijdragen aan eigenaren.

 

In de akte wordt ook de Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht. Er staan onder meer regels in over het beheer van de gemeenschap, het uitschrijven van een vergadering, de wijze waarop besluiten worden genomen, de wijze waarop besluiten worden uitgevoerd, de wijze waarop middelen worden beheerd en wie de VvE mag vertegenwoordigen. Dit zijn de statuten van de VvE en deze maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de akte van splitsing.

 

 

Tip 1
Bij elke handeling de VvE betreffende is kennis van de van toepassing zijnde akte noodzakelijk. Ga nooit uit van een akte van een andere VvE, ook niet van het gesplitste buurcomplex, ook niet als het complex er hetzelfde uitziet!
Tip 2
Ga bij de uitleg van de akte niet uit van de bedoeling van partijen, maar van de bewoordingen van de desbetreffende bepalingen gelezen in het licht van de gehele tekst. Die uitleg heeft in beginsel doorslaggevende betekenis. Derden zijn namelijk gebonden aan de akte zonder bij de vaststelling daarvan betrokken te zijn geweest, zoals dit ook bij CAO’s geldt.

^ Naar boven