Appartementseigenaren

De appartementseigenaar is eigenaar van een in de eigendomsakte omschreven appartementsrecht. De appartementseigenaar heeft daardoor de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die, door haar inrichting, bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Daarnaast heeft de appartementseigenaar het recht van gebruik met betrekking tot de gemeenschappelijke zaken en gemeenschappelijke gedeelten.

 

Met de splitsing in appartementsrechten ontstaat:

 

  • Een goederenrechtelijk samenwerkingsverband van de gezamenlijke appartementeigenaren voor alle handelingen die de zogenaamde goederenrechtelijke situatie wijzigen, de zgn. beschikkingshandelingen over de gemeenschap.
  • Een verenigingsrechtelijk samenwerkingsverband van de gezamenlijke eigenaren om de gemeenschap te kunnen beheren.


 

Tip 1
Let op: Indien u samen één appartementsrecht koopt en het Modelreglement van januari 1992 is van toepassing, bent en blijft u hoofdelijk aansprakelijk voor de bijdragen aan de VvE.
Tip 2
De gemeenschappelijke onroerende zaak kan alleen door de gezamenlijke appartementseigenaren (en niet door de VvE) met een erfdienstbaarheid worden belast.
Tip 3
Een lidmaatschap, dat van rechtswege ontstaat bij de levering van een appartementsrecht, kan slechts worden beëindigd bij verkoop van het appartement(srecht).

^ Naar boven