Appartementsrecht

Toepasselijke regels:

 

Door het splitsen van een onroerende zaak ontstaan appartementsrechten. De toepasselijke wettelijke regelingen zijn de artikelen 5:106 t/m 147 BW. Daarbij zijn – op grond van artikel 5:124 lid 2 en lid 3 BW – ook van toepassing titel 1 van Boek 2 Algemene Bepalingen en een aantal met naam en toenaam genoemde artikelen van titel 2 van Boek 2 Verenigingen.


De vereniging van eigenaars (VvE) is daardoor geen reguliere vereniging. Het is een bijzondere rechtspersoon, speciaal voor het beheer van een gemeenschappelijk onroerende zaak.

 

De redenen hiervan zijn de bijzondere aspecten die gestapelde bouw, de gezamenlijke bewoning en de persoonlijke aansprakelijkheid van de leden daarvan, met zich mee brengen.

 

In het algemeen zijn de toepasselijke regels voor de Vereniging van Eigenaars:

 

  • De wet.
  • Splitsingsakte en – tekening.
  • Splitsingsreglement (onderdeel splitsingsakte).
  • Huishoudelijk reglement.
  • Besluiten van de vergadering van eigenaars.


 

Tip !
Een besluit van de vergadering van eigenaars mag nimmer in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Er is dan sprake van een nietig besluit.

^ Naar boven