Besluiten van de vergadering van eigenaars

Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten, dient over het algemeen een meerderheid van de eigenaren aanwezig te zijn (zie hiervoor de toepasselijke akte van splitsing!). Op een vergadering van eigenaars dient hoor en wederhoor plaats te vinden. Rechtsgeldige besluiten worden genomen met een meerderheid van de aanwezige stemmen, tenzij anders bij akte van splitsing is vastgelegd.

 

 

Tip 1
Een afwijkend quorum is veelal voorgeschreven bij besluiten tot het doen van uitgaven die buiten het onderhoud vallen en een bepaald bedrag te boven gaan.
Tip 2
Van de vergadering van eigenaars worden notulen opgemaakt, een zakelijke weergave van wat in de vergadering is besproken. De ondertekening van de notulen is slechts een vaststelling van de juistheid van die zakelijke weergave. Besluiten zelf worden genomen tijdens de vergadering van eigenaars.
Tip 3
Voorwaarden voor het uitschrijven van de vergadering vindt u in de toepasselijke akte van splitsing.

^ Naar boven