Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement worden regels van orde opgenomen die voor het gebruik van het gebouw kunnen worden vastgesteld. Veelal worden zaken van meer huishoudelijke aard geregeld, bijvoorbeeld voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.

 

Onderwerpen kunnen alleen in een huishoudelijk reglement worden uitgewerkt, als die mogelijkheid in de akte van splitsing is opgenomen.

 

 

Tip 1
In de akte van splitsing is opgenomen op welke wijze het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
Tip 2
Na inschrijving van het huishoudelijk reglement in de openbare registers is een rechtsopvolger (een opvolgend eigenaar) immer aan de inhoud daarvan gebonden.

^ Naar boven