Vereniging van Eigenaars

De taken van de VvE zijn geregeld in artikel 5:126 BW:

 

  • Het beheer van de gemeenschap met uitzondering van privégedeelten.
  • Binnen de grenzen van haar bevoegdheid vertegenwoordigen zij de gezamenlijke eigenaars.
  • De VvE ziet toe op nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit wet en reglement.

 

 

Tip !
Alleen indien het het beheer van de gemeenschap betreft, kan de VvE de gezamenlijke eigenaars vertegenwoordigen.

^ Naar boven