Appartementsrecht:
een veelomvattend rechtsgebied

Het appartementsrecht heeft 2 betekenissen:

 

 1. Een exclusief gebruiksrecht van een vast omlijnd gedeelte (zogenaamd privégedeelte)
  en een mede-eigendom van een gebouw waar het appartement deel van uitmaakt; samen met
  de andere mede-eigenaren is er sprake van een (verplicht) lidmaatschap van een Vereniging
  van Eigenaars.
 2. Het rechtsgebied waarbij de rechten en plichten van en voor de eigenaren van
  appartementsrechten worden uiteengezet en worden geregeld.

 

Het is een veelomvattend rechtsgebied binnen het Onroerend Goedrecht. Onderstaande links geven u meer informatie over de diverse onderdelen. Heeft u specifieke vragen, neem dan contact met ons op.

 

 

Algemeen
appartementsrecht

Akte van splitsing(en splitsingstekening)

Appartementseigenaren
Appartementsrecht
Besluiten van de vergaderingvan eigenaars
Bestuur VvE
Huishoudelijk reglement
Modelreglementen
Vereniging van Eigenaars (VvE)
Vergadering van Eigenaars
   
Specifieke zaken binnen
het appartementsrecht
Innen periodieke bijdragen
Onderhoud/Civiel bouwrecht
Op- en aanbouw in geval van een gesplitst complex
Overlast
Ruimtelijk bestuursrecht
Spanningsveld civiel recht enruimtelijk bestuursrecht
Spanningsveld huurrecht-appartementsrecht
Verzekeringen

 

Procedures in
het appartementsrecht
Verklaring voor recht dat een besluit nietig is
Vervangende machtiging
Verzoek tot vernietiging van een besluit
Vordering tot instandhouding vanhet gebouw
Wijziging akte van splitsing
   
Procesrecht algemeen voor
het appartementsrecht
Machtiging om te procederen
Redelijkheid en billijkheid
Slapende VvE’S

 

 

Appartementsrecht

Binnen het appartementsrecht kunt u voor tal van juridische vragen komen te staan. Soms volstaat een objectief advies, een andere keer bent u meer gebaat bij een diepgaande aanpak. Op deze website leest u meer over diverse onderdelen van het appartementsrecht, inclusief de diverse Modelreglementen. Bij specifieke juridische kwesties helpen wij u graag aan de passende oplossing met een bevredigend resultaat. Onze adequate en pragmatische aanpak richt zich onder meer op:

 

 • Verenigingen van Eigenaars
 • Leden van VvE’s
 • Professioneel beheerder/bestuurder VvE’s
 • Woningbouwcorporaties
 • Woningeigenaren en huurders
 • Aannemers
 • Makelaars

 

Creativiteit, daadkracht en hoogwaardige kwaliteit gaan hand in hand met een open en transparante communicatie. Uw belangen staan voortdurend voorop met als resultaat: wij halen er uit wat er voor u in zit.

 

Gespecialiseerde advocaten

Advocaten Yvonne van Ballegooijen en Annoeska Pals-Rubbens zijn gespecialiseerd in het onroerend goedrecht en appartementsrecht. Zij hebben jarenlange ervaring in dit specifieke deel van het zakenrecht. Reden voor hen om de krachten te bundelen en u te voorzien van relevante informatie via deze speciale website.
Maak kennis met Yvonne en Annoeska en de collega’s die zich binnen het team van RST Advocaten bezighouden met het appartementsrecht.

 

^ Naar boven