Verklaring voor recht dat een besluit nietig is

Een besluit is niet rechtsgeldig als het besluit in strijd is met:

 

  • de wet;
  • de akte van splitsing en/of het daar in opgenomen splitsingsreglement;
  • de openbare orde en goede zeden.

 

Door een dagvaarding bij de rechtbank kan een vordering worden ingesteld die bestaat uit een verklaring dat het betreffende besluit nietig is.

 

 

Tip !
Procederen is in theorie niet noodzakelijk. Een nietig besluit wordt geacht nimmer te hebben bestaan, hiervan kan in rechte ook geen nakoming worden gevorderd. Een eigenaar behoeft zich in beginsel niet aan een nietig besluit te houden.

In de praktijk wordt evenwel de nietigheid ingeroepen om duidelijkheid hierover te verkrijgen.

Toepasselijke wetsartikelen zijn artikel 5:129 en artikel 2:14 BW.

^ Naar boven