Vervangende machtiging

Bij de kantonrechter kan een verzoekschrift worden ingediend voor een vervangende machtiging. Vaak gaat het om toestemming te verkrijgen voor het verrichten van werkzaamheden aan gemeenschappelijke – dan wel privé gedeelten.

 

Dit kan door een verzoekschriftprocedure te starten voor een handeling waarvoor toestemming of medewerking van één of meerdere appartementseigenaren, de vereniging van eigenaars of haar orgaan is vereist. Noodzakelijk is dat de medewerking of toestemming zonder redelijke grond is geweigerd.

 

Een vaststelling van een kostenbijdrage voor de te verrichten handelingen kan onderdeel zijn van het verzoek. Het toepasselijk wetsartikel is artikel 5:121 BW

 

 

Tip 1
Als het om een dringende reparatie gaat, kan de machtiging ook achteraf worden verleend.
Tip 2
De vervangende machtiging is niet bedoeld om het functioneren van de VvE aan de rechter voor te leggen.

^ Naar boven