Verzoek tot vernietiging van een besluit

Een besluit kan vernietigd worden als het in strijd is met:

 

  • wettelijke statutaire bepalingen voor het tot stand komen van besluiten;
  • redelijkheid en billijkheid (artikel 2:8 BW);
  • het huishoudelijk reglement.

 

Een verzoekschrift tot vernietiging van besluiten moet zijn ontvangen door de kantonrechter binnen 1 maand nadat kennis van het besluit is genomen, dan wel kennis daarvan had kunnen worden genomen.

 

Ook hoger beroep dient binnen één maand na de beschikking te worden ingesteld.

 

Toepasselijke wetsartikelen zijn in elk geval: 5:130 BW en artikel 2:15 BW.

 

 

Tip !
Indien de eigenaar aanwezig is geweest tijdens de vergadering van eigenaars, kunnen de notulen niet worden afgewacht, de datum van de vergadering geldt dan als begin van de termijn waarop de maand begint te lopen. Dit geldt ook als de eigenaar middels een machtiging aanwezig was. Er wordt dan vanuit gegaan dat men kennis heeft kunnen nemen van het besluit.

^ Naar boven