Vordering tot instandhouding van het gebouw

Op basis van artikel 5:108 BW zijn de eigenaren aan elkaar verplicht het gebouw in stand te houden. Hiertoe kan met een dagvaarding een vordering worden ingesteld bij de rechtbank.

Een rechter kan de procedure aanhouden indien er sprake is van een verzoek tot vervangende machtiging tot aanpassing van de akte van splitsing, zoals bij:

 

  1. de bouw of inrichting van het gebouw dan wel de inrichting of aanduiding van de grond niet (meer) beantwoord aan de omschrijving in de akte van splitsing;
  2. de splitsing binnen een periode van drie jaar te rekenen van de dag van inschrijving niet is voltooid;
  3. alle appartementseigenaren zich bij een overeenkomst op de wijziging of opheffing hebben verbonden.

 

 

Tip !

Indien deze vordering na een onredelijke lange termijn is ingesteld kan een vordering op grond van artikel 5:108 BW worden afgewezen en kan de vordering op grond van artikel 5:144 BW worden toegewezen.

^ Naar boven