Machtiging om te procederen

Binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE) is de vergadering van eigenaars het hoogste orgaan. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting als namens de VvE een vordering wordt ingesteld bij de rechtbank. Veelal is op grond van de akte van splitsing noodzakelijk dat de vergadering van eigenaars het bestuur machtigt om een procedure in te stellen.

 

 

Tip !
In het Modelreglement 2006 is geregeld dat het bestuur geen machtiging behoeft om in een geding verweer te voeren, voor het nemen van conservatoire maatregelen en voor het voeren van incassoprocedures.

^ Naar boven