Redelijkheid en billijkheid

Ook binnen het appartementsrecht wordt op grond van redelijkheid en billijkheid getoetst. Een wettelijke regeling kan terzijde worden gesteld als – op grond van feiten en omstandigheden – wordt geconcludeerd dat deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

 

Eigenaren moeten zich redelijk en billijk tegenover elkaar gedragen, net als binnen iedere andere gemeenschap. Eventuele vervangende machtigingen worden mede op redelijkheid en billijkheid getoetst. De toepasselijke regeling is: artikel 2:8 BW

 

Bij vernietiging van besluiten wordt bij grote VvE’s rekening gehouden met het democratisch karakter. Een minderheid kan geconfronteerd worden met een door de meerderheid genomen besluit. Dit is veelal onvoldoende reden om tot vernietiging over te gaan, aanvullende feiten en omstandigheden spelen hierbij een grote rol.

 

 

Tip !
Van belang bij het oordeel omtrent de redelijkheid en de billijkheid is onder andere het beginsel van hoor en wederhoor. Goed gedocumenteerde en uitgebreide notulen zal de beoordeling door de rechtbank dan wel de kantonrechter ten goede komen.

^ Naar boven