Onderhoud/Civiel bouwrecht

Voor het beheer van een aan een gemeenschap toebehorend gebouw worden diverse overeenkomsten afgesloten. Bijvoorbeeld opdrachten voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Onder meer is van belang dat, voor het geven van een opdracht, rechtsgeldige besluiten zijn genomen door de vergadering van eigenaars. Dit doen zij door vaststelling van de begroting en/of aanvaarding van een offerte.

 

Een Vereniging van Eigenaars kan geconfronteerd worden met toerekenbare tekortkomingen in nakoming van een overeenkomst. Als hiervan sprake is, dient dit binnen redelijke termijn (volgens de wet uiterlijk binnen twee à drie maanden, doch op grond van toepasselijke algemene voorwaarden kan een kortere termijn gelden) aan de betreffende opdrachtnemer te worden gemeld.

 

 

Tip 1
Veelal is in het reglement opgenomen dat eerst opdracht kan worden verstrekt indien daartoe voldoende geld is gereserveerd.
Tip 2
De VvE is bevoegd terzake de oplevering van gemeenschappelijke gedeelten. Daarnaast kan een eigenaar in geval van nieuwbouw een recht op afbouw claimen; ook van de gemeenschappelijke gedeelten.

^ Naar boven