Op- en aanbouw in geval van een gesplitst complex

Voor op- en aanbouw van het tot een gemeenschap behorend gebouw en/of grond, is toestemming nodig van de vergadering van eigenaars. Als er tevens sprake is van wijziging van de goederenrechtelijke situatie, is een wijziging van de akte van splitsing eveneens noodzakelijk.

 

 

Tip 1
In geval van bouwplannen adviseren wij betrokkenen daarbij zoveel als mogelijk te betrekken om bezwaar – en beroepsprocedures én civielrechtelijke procedures zoveel als mogelijk te voorkomen.
Tip 2
Toestemming van de vergadering van eigenaars naast de omgevingsvergunning is noodzakelijk.

^ Naar boven