Overlast

Zodra een eigenaar of gebruiker – objectief en overtuigend aangetoond – onredelijke hinder veroorzaakt, dan is de Vereniging van Eigenaars verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen.

 

De VvE dient tot handhaving van gebruiksregels te besluiten. Dit kan veelal door het opleggen van een boete of – in uitzonderlijke gevallen – het opstarten van een procedure tot ontzegging van gebruik van het privégedeelte. Dit laatste is een uitgebreide en zorgvuldige procedure, waarbij de bewijslast op de VvE rust.

 

  

De VvE is alleen verplicht om maatregelen op verzoek van een eigenaar te nemen, niet van een gebruiker. Tegen een gebruiker kan de VvE wel optreden. Eventueel kan bij de rechtbank het staken van de overlast worden gevorderd.

^ Naar boven