Ruimtelijk bestuursrecht

Ruimtelijk bestuursrecht omvat adviezen over omgevingsvergunningen, bezwaar en beroep in de breedste zin van het woord, uitleg bestemmingsplannen, handhaving, planschadevergoedingen en dergelijke.

 

 

Tip 1
Om ontvankelijk te kunnen zijn in bezwaren tegen ontwerp bestemmingsplannen dient u van de mogelijkheden tot indienen van zienswijzen gebruik te hebben gemaakt.
Tip 2
Voor de beoordeling van het besluit van de vergadering van eigenaars voor een toestemming tot een verbouwing of bestemmingswijziging is veelal de inhoud van een bestuursrechtelijke vergunning ter zake niet doorslaggevend.

^ Naar boven