Spanningsveld civiel recht en ruimtelijk bestuursrecht

Onder omstandigheden kan een gemeente vanaf 1 juli 2011 dwingende maatregelen nemen over het onderhoud van een gebouw en/of de grond. Dit kan alleen als vast staat dat er sprake is van specifieke omstandigheden en een VvE niet in staat is het eigen onderhoud goed te organiseren.

 

 

Tip !
Inmenging van derden leidt tot ongewenste situaties. Het is raadzaam een VvE te activeren en gelden te reserveren via het (verplichte) reservefonds om onderhoud aan het complex en/of gemeenschappelijke zaken/gedeelten te kunnen financieren.

^ Naar boven